Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page JiniSoft Account JiniSoft Business JiniSoft E-Account JiniSoft E-Business JiniSoft E-Commerce Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ jinisoft.com

Product
• Home
• Sandbox Mode
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Desktop Mode ( ถูก & ดี )
- Telephone Billing
- Telephone E-Billing
- Telephone X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & Dart
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล ( ยิ่งให้ไป ยิ่งได้มา )

 • ความซื่อสัตย์ ( Equity ) คือ สัญลักษณ์ และ ความภูมิใจ ของ นักต่อสู้ ...ผู้เข้มแข็ง แห่ง โลกตะวันออก ซึ่งเรายึดถือ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ สัจจะวาจา มากกว่า สัญญา ( ขณะ @ โลกตะวันตก อินเดีย หรือ สิงคโปร์ มักชอบ ...ต่อรอง แก้ไขสัญญา เพื่อ ผลประโยชน์แห่งตน )


  ปัจุบัน คนไทย ...ส่วนใหญ่ # แซงคิว ขายเสียง และ ยอมรับ ...คอรัปชั่น ขอเพียงได้ประโยชน์ร่วม ( หวังแต่ประชานิยม ) • รอบรู้ - รอบคอบ ( Expert ) ตามหลัก อริยสัจ 4 มรรค 8 เราต้อง ใฝ่รู้ หรือ กระหายใคร่รู้ เพื่อค้นหา ...ความจริง แห่ง เหตุ และ ติดตามผล รวมทั้งหาหนทางแห่งการสัมฤทธิ์ผล ทำให้เกิดเครือข่ายความรู้ ...ไม่มี @ สิ้นสุด และ ย้อนกลับไป เข้าใจ หรือ ปรับปรุง ความรู้ ...เดิม ๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ( Knowledge Flow )

  ต่างจาก โลกตะวันตก อินเดีย หรือ สิงคโปร์ ซึ่ง เน้นความเชียวชาญเฉพาะด้าน แล้วนำมา Integration ด้วยการทำงานเป็นทีม ไม่ใช่ Co-operation ( ตามศาสตร์ของโลกตะวันตก เน้น Neural Network ต่างจากศาสตร์ของโลกตะวันออก จะเน้นองค์รวม ของ สมาธิ, จิต หรือ วิญญาณ รวมทั้ง ไอน์สไตน์ ได้ใช้พระธรรมหรือความจริงในพระไตรปิฏก มาเป็นต้นกำเนิดแห่ง ...จินตนาการ )


  ปัจุบัน คนไทย ...ส่วนใหญ่ # ไม่กล้าพูด ความจริง แต่ชอบ นินทา โกหก และ โยนความผิด เพื่อผลประโยชน์แห่งตน หรือ พวกพ้อง


  ทำให้ ไม่เกิดการพัฒนาตนเอง ไม่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่นอกตำรา รวมทั้ง ระบบการศึกษาไทย ( ช่วง 30 - 40 ปีหลัง ) เด็ก ๆ ต้องทดลองให้ตรงกับตำราเรียน นอกนั้นถือว่า ...ผิด ทำให้ คนไทย งมงาย ในวิทยาศาสตร์ ยึดติดกับกรอบซึ่งถูกตั้งไว้ ยึดตึดกับสูตรสำเร็จ โดยไม่คำนึงถึงที่มา @ สำคัญ คือ เมื่อเวลาผ่านไป นักวิทยาศาสตร์ มักพบว่า ความรู้ เก่า ๆ มักจะผิด และ ต้องกลับไปแก้ไขกันอยู่เสมอ แม้บางงานวิจัย จะได้รับรางวัลโนเบล แต่อาจพบภายหลังว่า มันเป็นอัตรายถึงชีวิต

  โดยเฉพาะระบบสุขภาพ อาหารการกินในปัจจุบัน เราพบว่า เราสอนกันผิด ๆ เรารู้กันผิด ๆ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากนัก เพราะมันคือผลประโยชน์มหาศาลทางธุรกิจ ...ข้ามชาติ โดยเฉพาะของประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งปัญหาการเมืองทั่วโลก หรือ ปัญหาภาคใต้ของไทย และ ความขัดแย้ง ไทย-เขมร ด้วย หรือ @ เรียกว่า สงคราม ...เศรษฐกิจ แม้แต่ศาลโลก ก็ คือ เครื่องมือของประเทศมหาอำนาจ หรือ ศาลแห่งการเมืองและผลประโยชน์ระหว่างประเทศ ( หลัก ๆ คือ ยา อาหาร และ น้ำมัน )

  ความคิดหาบ ๆ ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม แบบ ฝรั่ง ใกล้ถึงทางตัน ทั้ง ยา หรือ วิทยาการต่าง ๆ เริ่ม " ขโมย " ภูมิปัญญา ...ดั้งเดิม ของ โลกตะวันออก แล้ว • สมดุล - รอบด้าน ( Equality ) หมายถึง ต้องคำนึงถึงผลกระทบอื่น ๆ @ จะตามมา ตรงตามหลัก แห่ง เต๋า โดยเฉพาะ ฮวงจุ้ย ( เครื่องมือ ...กู้บุญ ) ซึ่งต้องคำนึกถึงกฏความสมดุลตามธรรมชาติ ของ ธาตุทั้ง 5 และ อิม-เอี้ยง หรือ หยิน-หยาง รวมไปถึง วัฏจักรของสรรพสิ่ง

  แม้แต่ สามก๊ก ถือว่า เป็น ...ตัวอย่างง่าย ๆ ในการนำปรัชญาของ เต๋า ไปใช้ แต่คนส่วนใหญ่ มักตีความผิด ๆ ขึ้นอยู่กับว่า ผู้นั้น เป็น ซินแซ - ปรัชญ์แห่งเต่า, พ่อค้า หรือ ชาวบ้าน ปัจจุบัน มีทั้ง พ่อค้า และ นักการเมือง นำตัวอย่างของเต๋า จาก สามก๋ก ไปใช้อย่าง ผิด ๆ ทือ ๆ แสดงถึง จิตใจ @ ตกต่ำ ด้วย ...สติปัญญา @ น้อยนิด ซึ่งเห็นได้ชัด ๆ คือ พูดย่างทำอย่าง รวมถึงท่านขงเบ้ง ท่านเชื่อในสติปัญญาของตนเองมากเกินไป ไม่เชื่อ กฏแห่งดินฟ้า หรือ บุญกรรม สุดท้ายท่านก็จบชีวิตลงพร้อม ๆ กับสิ่งที่ท่านพยายามทุ่มเทด้วยความสูญเปล่า ( ซินแซ ซึ่งหลงในวิชา จนลืม ...กฏแห่งสมดุล มักจะเป็นเช่นนี้ทุกคน และ ซินแซ @ น่าจะนำมาเป็นตัวอย่าง คือ กุยแก ซึ่งสามารถทำให้ เด็ก @ มีปัญหา แต่มีปัญญา แบบ โจโฉ กลับกลายเป็นผู้มีคุณธรรมได้ แต่เมื่อกุยแกตาย โจโฉ ก็กลับไปเป็นคนเดิม )

  ผู้เข้าใจ กฏแห่งสมดุล ต้องผ่านอุปสรรค์ต่าง ๆ มามากมาย ถึงจะเห็น วัฏจักรของสรรสิ่ง อย่างแท้จริง แสดงถึงผู้นั้นต้องมี ความเพรียน อตุสาหะ และ มีบาดแผลเต็มตัวจากล่องลอยในอดีต @ สำคัญ ...คนกลุ่มนี้ จะมั่นคง และ ยืนยาว ไม่ล้มลุกคลุกคลาน กลับไปเช่นเดิมในอดีตอีก เพราะประสพการณ์และการเข้าถึง กฏแห่งสมดุล ( เหมือน @ โจโฉ หลอกด่า เล่าปี่ ว่าเป็น มังกรเร้นกาย แอบซ่อนในเมฆหมอก ยามมีโอกาศ ก็ออกมาเหินหาว ฉกฉวยผลประโยชน์ # ก๊กเล่าปี่ ก็ทุลักทุเล ล้มสลาย เมื่อส้ินขงเบ้ )


  ปัจจุบัน คนไทย ...ส่วนใหญ่ # งมงาย และ วงการ ...ฮวงจุ้ย เต็มไปด้วย ความโลภ และ การหลอกลวง รวมถึง ภาคธุรกิจ หรือ ระบบทุนนิยม

  มุ่งแต่กอบโกยทรัพยากรธรรมชาติ และ กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วย การบริโภคนิยม โดยให้ประชาชนเป็นหนี้ ( จนลืม ...ข้อจำกัด หรือ กฏแห่งสมดุล )  คนมีความรู้มาก จะเต็มไปด้วยความกลัว ...ไม่กล้าทำอะไร เพราะรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหน แต่คนมีประสพการณ์มาก รู้ดีว่า ปัญหา คือ โอกาศ แห่ง ความสำเร็จ
Last update : January 08, 2020 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.JiniSoft Corporation

Copyright @ 1990 - 2020   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

สำนักงาน ณ. บางแสน   89/1 ถนนข้าวหลาม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130E-mail : roongroj @ jinisoft.com   ( JiniSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199