Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง JiniSoft at Home Page JiniSoft Account JiniSoft Business JiniSoft E-Account JiniSoft E-Business JiniSoft E-Commerce Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ jinisoft.com

Telephone Billing
• Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB            ตั้งแต่ปี 2532 ขณะผมเรียน วิศวะคอม ปี 2 บางมด ผมออกมารับจ้าง R&D พัฒนา PABX ขนาด 2,048 เลขหมาย ได้สำเร็จ เป็น …คนแรกของไทย แต่บริษัทบอกลูกค้าว่า นำเข้ามาจาก Japan ( ผมออกมาหาทุน เพื่อไปทำวิจัย VLSI Project เนื่องจากคณะณาจารย์ ใน VSLI Lab ได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศหมด โดย Project ปี 4 ผมออกแบบ Chip ด้าน ALU จนเป็น DSP ด้วยเทคโนโลยีเดียวกับ 80286 แต่มีประสิทธิภาพ …มากกว่า ทำงานเร็วกว่า 4 เท่า )

            จนปี 2535 ขณะผมทำงานบริษัทรุ่นพี่ลาดกระบัง เพื่อดูแล PABX กระป๋อง ของ ศิษย์เก่าจุฬาฯ ลูกค้ามีปัญหา โต้เถียงกับลูกห้อง เพราะสายนอก …ไม่มี Line Reverse จึง …ไม่มีสัญญาณยืนยันการโทรจากชุมสาย ทำให้ Telephone Billing มี Error 30 - 50% ผมจึงพัฒนา AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โทรศัพท์ เพื่อลด Error ให้เหลือ 3 - 5%

            ต่อมาบริษัทรุ่นพี่ลาดกระบัง ขอนำไปจำหน่ายให้ลูกค้า ทำให้ยอดขาย PABX กระป๋อง เพิ่มขึ้นจากเดือนละ 4 ชุด มาเป็น 80 ชุด ทำให้ยอดขาย NEC ตกต่ำ จน NEC Japan ต้องยกเลิกตัวแทนจำหน่ายหลักเดิม มาเปิดบริษัทเอง ในประเทศไทย …แทน ( แต่บริษัทรุ่นพี่ลาดกระบัง …ไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญา ผมจึงออกมาทำธุรกิจ จำหน่าย Telephone Billing ให้กับ PABX ทุกรุ่น ที่ …จำหน่ายในประเทศไทย เพื่อหาทุน R&D ต่อ )ทุกวันนี้ สายนอก …โทรออก ส่วนใหญ่ ก็ …ไม่มี Line Reverse

ไม่มีสัญญาณยืนยันจากชุมสาย ต่างก็มีปัญหา Error 30 - 50 % เหมือนเดิม

แต่ลูกค้า …ไม่รู้ จนกระทั่งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๆ ผู้ขายระบบโทรศัพท์ ...รู้ดีอยู่แล้วเราแบ่ง Telephone Billing เป็น 3 กลุ่ม คือ

 • Natural Billing เป็น Low-cost สำหรับ Standard Fuction เดิม ที่ …ไม่มีพัฒนาต่อแล้ว แต่ยังมีประสิทธิภาพสูง โดยพวกเราจะ Support ทั้ง Rate & Software สามารถ Download ไป Upgrade ได้ …ฟรี อย่างน้อย 1 ปี

  • สำหรับ บริษัท …ที่ซื้อ Low-cost ถูก ๆ ควรเหมาะกับ PABX ตลาดล่าง ยิ่ง PABX แพง ๆ แต่ซื้อ Software ถูก ๆ แล้วจะมาขอขยายระยะเวลาให้เรา Support มันก็เอาเปรียบกันเกินไป ( ที่สำคัญ ตัวแทนคิดค่า Service กับ ลูกค้าทุกปี >> เราจึงช่วยได้ แค่ ...ให้ราคาพิเศษ 1 ใน 3 ของค่าลิขสิทธิ์ปัจจุบัน สำหรับการย้ายเครื่อง ใน Software รุ่นเดิม หรือ 50% สำหรับการ Upgrade เป็น Software รุ่นปัจจุบัน พร้อมขยายเวลา Support ตามระยะเวลาของแต่ละรุ่น แต่จะเอาฟรี ๆ ไม่ได้ ครับ )

  • Support หมายถึง ระยะเวลาการช่วยเหลือจากผู้ผลิต เพื่อให้ Software สามารถทำงานได้อย่างปกติ ตามมาตราฐานของ Software ก่อนมีการซื้อขาย ( ไม่ใช่ Service ในการบริการต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือ อาจต้องซื้อ Service จากผู้ผลิตเพิ่ม เพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไข หากระบบแตกต่างจากมาตราฐานเดิม ยกเว้นลูกค้าหรือตัวแทนซื้อ Service จากผู้ผลิตมาก่อนหน้าแล้ว )

  • ปกติ บัญชี มีการหลักค่าเสื่อมปีละ 20% ดังนั้นเพื่อคงไว้ซึ่งการ Support จากผู้ผลิต พร้อมสามารถ Download ไป Upgrade ได้ทั้ง Rate & Software ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ก็ควรจะจ่ายค่า Support ปีละ 20% ของค่าลิขสิทธิ์ แยกต่างหากจากค่า Service ( ด้วยเหตุนี้ ราคา Subscription ทั่วโลก จึงมีราคาประมาณ ปีละ 25% หรือ เดือนละ 2.5% ของค่าลิขสิทธิ์เดิม )

  • ในกรณี ลูกค้า หรือ ตัวแทนบางราย ...ที่ซื้อบริการ จาก Natural Technology หรือ JiniSoft Corporation ต่อเนื่อง เราจะรวมค่า Support อยู่ในค่า Service อยู่แล้ว พร้อม Upgrade ให้เป็น Software รุ่นปัจจุบันอยู่เสมอ ครับ

 • Natural E-Billing เป็น Enterprise Fuction ในการพัฒนาและปรับปรุง ให้รองรับ CDR/SMDR Fromat ของ PABX รุ่นใหม่ ๆ พร้อมรองรับ Requirements ใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยพวกเราจะ Support ทั้ง Rate & Software สามารถ Download ไป Upgrade ได้ …ฟรี อย่างน้อย 3 ปี

 • Natural X-Billing เป็น Exclusive Fuction เน้นการพัฒนาและปรับปรุง ให้รองรับ Special Requirements เฉพาะบางองค์กรใหญ่ ๆ ที่ SME ทั่วไป …ไม่ได้ใช้งาน โดยพวกเราจะ Support ทั้ง Rate & Software สามารถ Download ไป Upgrade ได้ …ฟรี อย่างน้อย 3 ปี


รูปแบบการจัดจำหน่าย
 • สมัยแรก ๆ เรามีทีม Sales และ Support ของเราเอง แต่ติดปัญหาว่า วิศวกร ดูแลระบบ PABX ไม่ค่อยมีความรู้ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ แต่ชอบ …โยนปัญหาต่าง ๆ โทษแต่ Telephone Billing บางรายถึงขั้นกลั่นแกล้ง ปิดระบบการส่งข้อมูล เพื่อความสบายใจของลูกค้า ทำให้ผมต้องจำใจเปลี่ยนมาขายส่งแทน

  • เมืองไทย …ส่วนใหญ่ มีแต่วิศวกร …ห่วย ๆ ความรู้ แค่หางอึ่ง ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ทำได้แค่ ช่วย Sales ขาย หากติดตั้งลึก ๆ ต้องให้ต่างชาติ Remote มาจากต่างประเทศ แต่กลับชอบโยนความผิดให้คนอื่น ๆ

  • โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์ & คณะณาจารย์ รวมถึง Dogtor ใน สภาวิศวกร …ห่วย ๆ ที่ปล่อยให้ สายชาร์จ DC ทำให้คนตายได้ ( รวมถึงช่วยปกป้องวิศวกร ปล่อยให้คานทับคนตาย อ้างอุบัติเหตุสุดวิสัย แบบ …ไร้ความผิด บ่มเพราะนิสัยเสีย …ไร้ความรับผิดชอบ )

 • แต่ปัญหา คือ ระยะห่างระหว่าง ผมผู้ผลิต กับ ลูกค้า มีมากขึ้นจนแทบ …ไม่เคยคุยกันเลย ตัวแทนพูดอะไรก็ได้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ( แต่ก็ โชคดี บริษัทใหญ่ ๆ บังคับตัวแทนต้องมาซื้อของผม ยกเว้นบริษัท …ที่มี คอรัปชั่นสูง ก็ขึ้นอยู่กับ Connection เป็นหลัก )

 • วงการโทรศัพท์ คือ จุดเริ่มต้น …ของ เชื้อโรคคอรัปชั่น ในประเทศไทย เริ่มจากการผูกขาดของ TOT หรือ องค์การโทรศัพท์ ในยุค …ที่ มีสายโทรศัพท์น้อยมาก ๆ ใครอยากได้ต้องจ่ายใต้โต๊ะ เบอร์ละ 20,000 - 50,000 บาท ในยุคช่วงปี 2530 ทำให้ธุรกิจวงการโทรศัพท์ มีแต่คอรัปชั่น ( แม้แต่ คู่แข่ง Telephone Billing ในยุค 2537 - 40 เขาจ่ายเงินใต้โต๊ะ ให้ Salse 20% ของ ตัวแทนจำหน่าย แต่สุดท้ายก็ผ่ายแพ้ ออกจากวงการโทรศัพท์ไป ทุนวันนี้ก็มีคู่แข่งหน้าใหม่ เข้ามาเรื่อย ๆ แล้วก็ล้มตายหายไป )

 • เนื่องจากผมเป็น บริษัทเล็ก ๆ รวมถึง Product ใช้งานง่าย ๆ แทบ …ไม่มีปัญหา ใคร ๆ ก็ Support ได้ ผมจึงแทบ …ไม่ได้ Connection กับ ลูกค้าตรง ๆ ตัวแทนจะใส่ร้ายผมอย่างไรก็ได้ หากพวกเขา …ไม่ได้ดังใจ แม้จะเป็นปัญหาของพวกเขาเอง แม้พวกเขาจะเลือก Computer ห่วย ๆ มาให้ลูกค้า พอเกิดปัญหาก็มาโทษ Billing บังคับ ให้ผมต้อง Support จนผมต้องพัฒนา Software ตัวแรกของโลก …ที่ ซ่อมแซมตนเอง ได้ ทั้ง ๆ ผม …ไม่เคยได้ค่าบริการจากลูกค้าเลย ( จากสมัยก่อน Computer อายุ 7 - 10 ปี ปัจจุบันหากประกอบในไทย จะเหลืออายุใช้งานเพียง 1 - 3 ปี )

  • เคยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ ด้าน Telecom ของไทย จะเสมอ Real-Time Billing ของผมให้ TOT แต่เขาขอ 70% และ ให้ผมรับผิดชอบทั้งหมด ( ผม …ไม่โง่ เหมือนบริษัทเกาหลี หลอกครับ >> คนไทย ในวงการนี้ …ชั่วขนาดไหน ผมทราบดี )ยุคแรก ๆ ตัวแทนบริษัทใหญ่ ๆ รับ Telephone Billing ผมไป …บวก 10 - 20 เท่า

จนยุค WebSite เราประกาศราคาผ่านเวป จึงเหลือ 3 - 5 เท่า แต่บางราย …ไม่พอใจ

แม้ปัจจุบัน Size เล็ก ๆ บางรายซื้อไป 2,500 บาท ขายปลีก 25,000 บาท กลับทิ้งลูกค้า • เช่น PTT สำนักงานใหญ่ เดิม พี่โอ สั่งซื้อ Telelphone Billing ประมาณช่วงก่อน 2540 โดยรวบรวมข้อมูลจาก 40 สาขาทั่วประเทศ ในราคาส่งตัวแทน แต่ให้ผม Customized เพิ่มเติม ถือเป็นอีก 1 ในโอกาสของผม ในการเข้าบริษัทใหญ่ ๆ รวมถึงทางทีมงาน PTT ดูแลเองตลอดมา

  • จนประมาณปี 2555 มีการซื้อเพิ่ม เพื่อใช้กับ Cisco CallManager โดยรับจากผมประมาณ 1.5 แสนบาท จ่ายตัวแทนผม Support ประมาณ 5 หมื่นบาท โดยตัวแทนบอกผมว่า ถึงมือลูกค้ามากกว่า +5 แสนบาท ( แต่เวลา CDR/SMDR Format มีปัญหา กลับ …ไม่ซื้อ Service จากผม แต่บีบบังคับให้ผม Service ฟรี ๆ )

  • ก่อนวิกฤต COVID พี่โอ กลับมาทำงาน ณ. หน่วยงานเดิมก่อนปลดเกษียณ สั่งซื้อ Telephone Billing จากผม เพื่อให้ผมไป Upgrade และ แก้ปัญหาเดิมทั้งหมด รวม 10,000 เลขหมาย ในราคา 1 ล้านบาท ถูกกว่า …ผมขายส่งให้ตัวแทนอีก โดยผมต้อง Customized ใน Log Format ของ Cisco อยู่ประมาณ 6 เดือนจนสำเร็จ ถึงจะมีการสั่งซื้อ ( แล้วผมก็ขยายให้เป็น 20,000 เลขหมาย พร้อมพัฒนา Printer Billing แถมเพิ่ม ให้ในภายหลัง )

 • ทาง Cisco ประเทศไทย ให้ผมช่วย Customized ตั้งแต่ Cisco CallManager รุ่น 4.0 สมัยยังเป็น Log File แท้ ๆ ต้องนำ หลาย ๆ Record มารวมเป็น Record เดียว แม้ปัจจุบัน รุ่น 14.0 จะรวมเป็น Record เดียวแล้ว แต่หาก Function ซับซ้อน ก็ต้องวิเคราะห์ จากการนำหลาย ๆ Record มาเปรียบเทียบกัน …เหมือนเดิม

  • ทำให้มีเฉพาะ Natural Billing รองรับ Cisco CallManager มากที่สุด & ดีที่สุด ด้วยพลังของ C/C++ และ OODB : Object Oriented DataBase ทำงานเร็วกว่า SQL มากกว่า 1,000 เท่า ที่มีเพียง 1 เดียวในโลก

 • ตลอดระยะเวลา 30 ปี ผมจะ …ไม่ยอมร่วม Lock Spec หรือ ร่วมคอรัปชั่น กับ ตัวแทนเจ้าใด เพราะทุกคนคือตัวแทนของผม ใครใคร่ค้า …ก็ค้า ( แต่หากมีอะไรให้ผมช่วยลูกค้าได้ ผมก็ยินดี เพราะ ลูกค้า คือ ผู้มีพระคุณของผม โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ ๆ ที่ กำหนด Spec หรือ บังคับ ให้ตัวแทนมาซื้อกับผม )

 • ที่สำคัญกว่า แม้จะมี กฏหมายป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว แต่ตัวแทนจำหน่ายระบบโทรศัพท์ ก็ยังมีการละเมิดสิทธิ์อย่างมโหฬาร >> ซื้อแค่ Site เดียว แต่เอาไปใช้หลายสาขา พอลูกค้า …ไม่ได้การ Support ที่ดี ก็มาชวนให้ผมฟ้องร้องตัวแทนจำหน่าย แต่พอลูกค้าได้สมใจ ลูกค้า …ก็ถีบหัวผมส่ง ( เมืองไทย นี่ …เอาเปรียบกันจริง ๆ )ทำให้ ผมต้องเพิ่ม ...ระบบป้องกันการละเมิดสิทธิ์

บังคับ Softwase ใหม่ ๆ ลิขสิทธิ์ผูกกับ Hardware อย่างเด็ดขาด

หากเลือก Computer ห่วย ๆ หรือ ติดตั้ง ในสภาพแวดล้อม …ห่วย ๆ

จน Computer เสีย ...ก็ต้องซื้อ Software ใหม่ แต่อาจได้ราคาพิเศษ

ตัวแทน จะมาขอติดตั้งใหม่ ...ฟรี ๆ บังคับ Service ...ฟรี ๆ ไม่ได้แล้วครับ

จะ Copy ตัว Backup มาใช้เครื่องใหม่ …ไม่ได้แล้ว ต้องทำงาน ที่ …เครื่องเดิม เท่านั้นครับ

ต้องเสียค่าบริการ หากอยู่นอกเวลาประกัน พร้อม Upgrade เป็น ปัจจุบัน เพื่อเราบริการลูกค้าได้ • ปัจจุบัน ผมย้ายมาพัฒนา Odoo ERP เน้นเปลี่ยน New Architectture เพื่อแก้จุดอ่อน และ ปัญหาต่าง ๆ โดยสร้าง New Source Code โดยจำหน่าย ERP ตรง ๆ กับ ลูกค้าทั่วโลก เข็ดขยาด …ไม่อยากมีตัวแทนอีกแล้ว ( แต่ผมยัง Support ลูกค้าเก่า ๆ ผู้มีพระคุณ เสมือนให้ทุน R&D กับผม …ตามเดิม หากลูกค้ายังอยู่ในเงื่อนไขระยะเวลารับประกัน หรือ จ่ายค่าบริกาต่าง ๆ กับผมอยู่ แต่ผมจะ …ไม่มีการยอมให้บังคับต้องบริการฟรี ๆ อีกแล้วครับ )

 • เช่น PTT ทั้ง สำนักงานใหญ่ และ PTT GC ระยอง กำลังจะซื้อบริการให้ผมเข้าไปทำงานเพิ่มเติม หรือ Shin Corp พึ่งซื้อ Upgrade ตรง ๆ จากผม ฯลฯ
Last update : March 29, 2023 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.JiniSoft Corporation

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ jinisoft.com   ( JiniSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199