Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง JiniSoft at Home Page JiniSoft Account JiniSoft Business JiniSoft E-Account JiniSoft E-Business JiniSoft E-Commerce Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ jinisoft.com

Cybersecurity
• Home
• Network Log
- Natural Logger
• Cross Platform
- JiniSoft Logger


Telephone Billing
• Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Enterprise Resource Planning
• Business Planning
- JiniSoft Account
- JiniSoft Business
- JiniSoft Commerce
• Business Enterprise
- JiniSoft E-Account
- JiniSoft E-Business
- JiniSoft E-Commerce
• Business Exclusives
- JiniSoft X-Account
- JiniSoft X-Business
- JiniSoft X-Commerce


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.7
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & DartJiniSoft Analytics


        JiniSoft Analytics is a unified analytics engine for big data processing, with built-in modules for streaming, object-oriented sql, graph query language, graph processing, machine learning and deep neural network.

        จากความเชี่ยวชาญและประสพการณ์ Data Engineering ในการพัฒนา Object-Oriented DataBase ทำงานเร็วกว่า SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า เพื่อทำ Data Science หรือ Big Data Analytics สำหรับ Telephone Billing มากว่า +25 ปี จนกลายเป็นเครื่องมือ สำหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบ Telephone Systems มากกว่า Telephone Billing ด้วยซ้ำ

 • ติดตั้ง ผ่าน App Store ( สามารถ Real-Time Upgrade @ ฟรี ...ตลอดชีพ )

 • พัฒนา OODB ด้วย C++ 11 / 17 ทำงานเร็วกว่า SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า เช่นเดิม

 • ทำงานใน Sandbox ข้อมูลต่าง ๆ ของ Application จะไม่มีใครสามารถเข้าถึง หรือ Access ได้

  แม้แต่ Administrator ( ทำให้ปลอดภัยจาก Virus, Spyware, Ransomware หรือ Hacking ได้ 100% )
Engine ของทุก ๆ Customizations รวมอยู่ใน Application ชุดเดียวกัน แต่สิทธิ์การเรียกใช้ ขึ้นอยู่กับ Serial IDStandard Edition

Develop by  Flutter / C++ 20, Cross-Platform

Run On Linux, MacOS, Windows 7, 10 & Server 2016, 2019


Big Data Analytics by Real-Time Processing & Dynamic Query

Data volume per month
Serial No.

Cross-Platform


Desktop App

License Fee / Year


Maintenance or

Customize / Year

1 million record ( max 10 GB ) 11001 100,000 100,000
10 million record ( max 100 GB ) 11002 250,000 250,000
100 million record ( max 1,000 GB ) 11004 500,000 500,000

1,000 million record ( max 10 TB ) 11010 1,000,000 1,000,000
2,000 million record ( max 20 TB ) 11020 2,000,000 2,000,000
3,000 million record ( max 30 TB ) 11030 3,000,000 3,000,000

Next Step


Add every 1,000 million record ( max 10 TB ) per monthDesktop Application ( Flutter / C++, Desktop Cross-Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB รุ่น 3.0 : Object-Oriented DataBase Management System

  ทำงานเร็วกว่า Application @ พัฒนาบน SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

 • พัฒนา Dynamic Graphical User Interface ด้วย Flutter / C++ 20, Cross-Desktop Widgets

  และ รองรับ Drag and Drop พร้อม Security ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ผ่าน Human Relation

  Computer ขั้นต่ำ CPU 4 Core RAM 8 GB สำหรับทำงานบน Linux, MacOS & Microsoft Windows


Real-Time Web Built-in Application

( แถมฟรี กรณีซื้อ Maintenance และ Customize อย่างน้อย 1 ปี เต็มจำนวน )

 • เพื่อง่าย ต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  พัฒนาด้วย Bootstrap with C++ REST SDK

  Reactive programming with Asynchronous Data Streams.

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Responsive Web Design รองรับทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Multiple Connect ( ไม่เกินจำนวน Account หรือ License ของ Windows )

  พัฒนา Web Server แบบฝั่งตัว ไว้ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Read, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก แต่ละสาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที

Automatic Document & Transaction Flows ระหว่าง Business, Employee และ Customer

ด้วย Object Chains เพื่อทราบถึงแหล่งที่มา และ ยืนยันการเกิดธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง ตามปรัชญา OOP & OOAD


Professional Edition

Develop by  Flutter / C++ 20, Cross-Platform

Run On Linux, MacOS, Windows 7, 10 & Server 2016, 2019


Big Data Analytics by Real-Time Processing & Machine Learning

Data volume per month
Serial No.

Cross-Platform


Desktop App

License Fee / Year


Maintenance or

Customize / Year

1 million record ( max 10 GB ) 12004 200,000 200,000
10 million record ( max 100 GB ) 12005 500,000 500,000
100 million record ( max 1,000 GB ) 12006 1,000,000 1,000,000

1,000 million record ( max 10 TB ) 12010 2,000,000 2,000,000
2,000 million record ( max 20 TB ) 12020 4,000,000 4,000,000
3,000 million record ( max 30 TB ) 12030 6,000,000 6,000,000

Next Step


Add every 1,000 million record ( max 10 TB ) per monthDesktop Application ( Flutter / C++, Desktop Cross-Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  หรือ Save File เป็น PDF, RTF, HTML, Excel, Document ต่าง ๆ & Text File

  โดยเน้น Pivot Grid สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Office ( ด้วย C++ Client )

 • เพิ่ม Dynamic Analysis ด้วย Widgest หรือ HTML5 Canvas สำหรับ Dynamic Web

  แสดง 3D Business Intelligence ในลักษณะของ Data Charts และ Data Visualization

  เพิ่ม Compare Reports ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ & สรุปยอดประจำปี ตามมิติแห่งกาลเวลา

  พร้อม Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที


Client / Server Edition

Develop by  Flutter / C++ 20, Cross-Platform

Run On Linux, MacOS, Windows 7, 10 & Server 2016, 2019


Big Data Analytics by Real-Time Query, ML, TensorFlow & Neural Network

Data volume per month
Serial No.

Cross-Platform


Client / Server

License Fee / Year


Maintenance or

Customize / Year

1 million record ( max 10 GB ) 14004 400,000 400,000
10 million record ( max 100 GB ) 14005 1,000,000 1,000,000
100 million record ( max 1,000 GB ) 14006 2,000,000 2,000,000

1,000 million record ( max 10 TB ) 14010 4,000,000 4,000,000
2,000 million record ( max 20 TB ) 14020 8,000,000 8,000,000
3,000 million record ( max 30 TB ) 14030 12,000,000 12,000,000

Next Step


Add every 1,000 million record ( max 10 TB ) per monthDesktop Server Application ( Desktop ทำงานผ่าน Socket ไม่เกินจำนวน Account หรือ Mobile App ทำงานผ่าน Cloud Storage )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Multi-Monitor ( Real-Time Record & Traffic )

  เพื่อติดตาม Transaction Flow ของแต่ละ Department

  ด้วย Security ระดับ Field & Record ตาม Human Relation

 • Schedule Export หรือ Real-Time Export ไปยัง SQL Server

  ผ่าน Qt SQL ทั้ง Record และ Report รองรับ External Customize

 • สามารถซื้อ Server เพิ่ม แล้วรวม Data Volume ตาม License ของแต่ละ Server

  และ แต่ละ Server สามารถช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing พร้อม Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกัน
Cloud Computing

Develop by  Flutter / C++ 20, Cross-Platform

Run On Linux, MacOS, Windows 7, 10 & Server 2016, 2019


Real-Time Query, ML, TensorFlow, Neural Network & Multiply Parallel Processing

Data volume per month
Serial No.

Cross-Platform


Double Server

License Fee / Year


Maintenance or

Customize / Year

Data volume per month
Serial No.

Cross-Platform


Double Server

License Fee / Year


Maintenance or

Customize / Year

1 million record ( max 10 GB ) 148004 800,000 800,000
10 million record ( max 100 GB ) 148005 2,000,000 2,000,000
100 million record ( max 1,000 GB ) 148006 4,000,000 4,000,000

1,000 million record ( max 10 TB ) 148010 8,000,000 8,000,000
2,000 million record ( max 20 TB ) 148020 16,000,000 16,000,000
3,000 million record ( max 30 TB ) 148030 24,000,000 24,000,000

Next Step


Add every 1,000 million record ( max 10 TB ) per monthMultiply Parallel Processing ( Desktop, Mobile & WebAssembly ทำงานผ่าน WebSocket พร้อม ๆ กัน ไม่จำกัดจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Server 2 ฝั่ง Office & Cloud ช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing พร้อม Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน ในลักษณะ Blockchainเพิ่ม Scope ของ Customizing

 • JavaScript with C++ 11 / 17

 • WebAssembly on WebSocket

 • REST Web API ( JSON and XML )

 • Single Sign On with Authorization & Authentication

 • Reactive programming with Asynchronous Data Streams

 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language
Last update : January 01, 2024 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.JiniSoft Corporation

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ jinisoft.com   ( JiniSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199